Rusza nabór wniosków do programu Mój Prąd 2021 – zmiany dla beneficjentów.

Mój Prąd 2021

Program Mój Prąd 3.0 rusza 1 lipca 2021 roku i już wiadomo, że pieniędzy nie starczy dla wszystkich chętnych. Biorąc pod uwagę liczbę instalacji fotowoltaicznych, które powstały od lutego zeszłego roku, kwota przeznaczona na dotacje prawdopodobnie wyczerpie się w ciągu dwóch lub trzech miesięcy.

Dotacja do fotowoltaiki obejmie instalacje PV zakładane przez osoby fizyczne od lutego 2020 roku. Oznacza to, że właściciele mikoinstalacji, którzy nie skorzystali z programu Mój Prąd 2.0 mają teraz szansę otrzymać rządową dotację o ile pośpieszą się ze złożeniem wniosku.

 

Jakie zmiany w programie Mój Prąd 2021?

Przede wszystkim zmniejszy się kwota dofinansowania dla beneficjentów programu Mój Prąd. Zamiast 5 tys. zł, jak było w poprzednich edycjach programu, w tym roku właściciel mikroinstalacji otrzyma maksymalnie 3 tys. złotych dotacji. Jednak eksperci podkreślają, że w obecnej sytuacji, gdy ceny prądu wciąż rosną, niższa dotacja nie obniży znacząco opłacalności inwestycji fotowoltaicznej, a okres zwrotu może się wydłużyć o zaledwie kilka miesięcy.

Po drugie, zmniejszył się budżet programu, który w tej edycji wyniesie 534 mln zł. W poprzednich edycjach programu Mój Prąd było do rozdysponowania niemal o połowę więcej pieniędzy. W konsekwencji, znacznie mniej prosumentów niż w ubiegłym roku otrzyma dotację do mikroinstalacji fotowoltaicznej.

 

Co pozostaje bez zmian w programie Mój Prąd 2021?

Beneficjentami programu Mój Prąd nadal są osoby fizyczne, które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby i mają zawartą umowę kompleksową z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej. Właściciele mikroinstalacji mogą starać się o dotację w wysokości maksymalnie 50% wartości instalacji PV o mocy od 2kW do 10kW.

Pieniądze z dotacji można przeznaczyć na zakup i montaż modułów fotowoltaicznych, inwerterów, okablowania i konstrukcji do montażu. Wszystkie elementy instalacji PV muszą być nowe. Instalację można zamontować na dachu budynku mieszkalnego, gospodarczego oraz na gruncie, jednak produkowany prąd musi być wykorzystany na potrzeby budynku mieszkalnego.

W przypadku otrzymania dotacji beneficjent musi korzystać z instalacji PV przez minimum 5 lat. Jeśli zlikwiduje instalację wcześniej zwraca dotację wraz z odsetkami.

Starając się o pieniądze z programu Mój Prąd 3.0 można jednocześnie wystąpić o ulgę termomodernizacyjną, która pozwala odpisać od podatku dochodowego PIT instalacje fotowoltaiczne o wartości do 53 tys. zł. Jednak kwota przedstawiona do odliczenia od podatku powinna być pomniejszona o kwotę otrzymanego dofinansowania.

Nie można łączyć dotacji z programu Mój Prąd ze wsparciem finansowym udzielanym w ramach programu „Czyste powietrze” czy innymi programami dopłat i subsydiowanych kredytów.

 

Czy pieniędzy z programu Mój Prąd 2021 starczy dla każdego?

Dofinansowanie z programu Mój Prąd 3.0 będą przyznawane dla instalacji fotowoltaicznych zakładanych do 22 grudnia 2021 lub do wyczerpania budżetu programu. Według szacunków portalu Wysokie Napięcie, od połowy grudnia 2020 do końca czerwca 2021 roku, a więc w okresie, w którym nie można już było ubiegać się o dotację w ramach drugiej edycji programu, zainstalowano około 140 tys. instalacji prosumenckich. Przy obecnym tempie montażu nowych instalacji PV oraz niższym budżecie programu, prawdopodobnie na dotację „załapią” się jedynie prosumenci, którzy uruchomią mikroinstalację do sierpnia b.r.

Istnieje szansa, że ministerstwo zwiększy budżet obecnej edycji programu Mój Prąd, co miało już miejsce w ubiegłym roku. Możliwe też, że właściciele inwestycji fotowoltaicznych, dla których nie starczy już pieniędzy z programu Mój Prąd 2021, otrzymają dotacje w ramach następnej edycji programu w 2022 roku.

 

Kiedy dotacje do magazynów energii?

Pomimo zapowiedzi ministerstwa, że dotacja na dodatkowe elementy infrastruktury fotowoltaicznej ruszy już w tym roku, niestety tak się nie stanie. Obiecane dopłaty do m.in. magazynów energii, stacji ładowania samochodów elektrycznych czy systemów zarządzania energią mają się pojawić dopiero w programie Mój Prąd 4.0 w 2022 roku. Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce dopasować zmiany w programie do nowych zapisów ustawy o energetyce i odnawialnych źródłach energii. Nowelizacja ustawy znosi obecny system opustów (net-metering) na rzecz prosumenta, który będzie dysponował prawem do sprzedaży wytworzonej przez siebie energii. Zmiana ta prawdopodobnie zwiększy popyt na akumulatory magazynujące nadwyżki wyprodukowanej przez fotowoltaikę energii elektrycznej.

 

Jak złożyć wniosek o dotację w programie Mój Prąd 2021?

Wniosek o dotację w ramach programu Mój Prąd 3.0 składa właściciel instalacji fotowoltaicznej za pośrednictwem generatora wniosków NFOŚiGW. Beneficjent może również upoważnić instalatora lub inny podmiot do złożenia wniosku w jego imieniu.

Wszystkie informacje na temat programu Mój Prąd 3.0 można znaleźć na stronie programu Mój Prąd https://mojprad.gov.pl/

Firma PVTEC fotowoltaika Tarnów pomaga w uzyskaniu dofinansowania do fotowoltaiki w ramach programu Mój Prąd. Zapraszamy do kontaktu.

Dowiedz się więcej o fotowoltaice

Dowiedz się więcej o fotowoltaice

Skontakuj się z nami!

Pozostaw nam swoje dane kontaktowe a skontaktujemy się z Tobą aby odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania!

Twoje dane zostaną wykorzystane jedynie do kontaktu z naszej strony!