W dniach 26 maja – 11 czerwca 2021 odbędzie się osiem aukcji OZE, z czego siedem będzie dotyczyć nowych instalacji.  Ministerstwo Klimatu i Środowiska planuje zakontraktować ok. 600 MW mocy wiatrowych na lądzie, 1800 MW mocy w fotowoltaice, 25 MW mocy w projektach hydroenergetycznych oraz 25 MW mocy w projektach biogazowych.

Najbliższe aukcje OZE zostaną rozstrzygnięte do końca czerwca 2021, jednak według ministerstwa, kolejna aukcja OZE może się odbyć jeszcze pod koniec tego roku, o ile zostaną przyjęte odpowiednie projekty legislacyjne.

 

Aukcje OZE dla instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych

Co roku największe zainteresowanie budzą aukcje energii elektrycznej pozyskanej z instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych.  Przewiduje się, że na tegorocznej aukcji OZE koszyk dedykowany dużym obiektom zdominują farmy fotowoltaiczne. Wynika to z zahamowania rozwoju elektrowni wiatrowych z powodu tzw. ustawy odległościowej. Mniejsza liczba projektów wiatrowych o mocy powyżej 1 MW to szansa na wyższe ceny dla dużych instalacji fotowoltaicznych.

Sprzedaż i zakup energii pochodzącej z dużych instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych odbędzie się 8 i 11 czerwca 2021. Na tegorocznej aukcji wartość koszyka dla instalacji o mocy do 1MW wyniesie 14 700 000MWh o wartości 5 292 000 000zł – więcej niż na aukcji OZE w 2020 roku. Natomiast w koszyku dla instalacji o mocy przekraczającej 1MW przewidziano zakup 8 760 000 MWh energii elektrycznej o wartości 10 748 400 000 zł.

 

Aukcje OZE dla instalacji hybrydowych

Na tegorocznej aukcji OZE odbędzie się po raz pierwszy zakup energii pochodzącej z instalacji hybrydowych. Wielkość koszyka dla instalacji tego typu o mocy do 1MW ustalono na 94 200 MWh o wartości 242 433 000 zł. Dla instalacji hybrydowych o mocy większej niż 1MW przewidziano zakup 1 182 600 MWh o wartości 703 647 000 zł.

Utworzenie koszyka aukcyjnego dla instalacji hybrydowych otwiera drogę do nowych projektów, w których różnego rodzaju instalacje OZE będą się uzupełniać gwarantując większą stabilność produkcji energii elektrycznej.

 

Inne aukcje OZE w 2021

Na tegorocznej aukcji OZE przewidziano także aukcje dla już istniejących oraz nowych instalacji produkujących energię elektryczną z biogazu rolniczego,  nowych instalacji spalania biomasy oraz termicznego przekształcania odpadów, a także aukcje dla hydroelektrowni, instalacji wytwarzających energię wyłącznie z biopłynów i instalacji geotermalnych.

Zobacz pełną informację dotyczącą aukcji OZE w 2021 roku „Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2021 r.”.

Dowiedz się więcej o fotowoltaice

Zacienienie paneli fotowoltaicznych – jak wpływa na wydajność i opłacalność inwestycji?

Czy fotowoltaika się opłaca w 2021 roku?

Fotowoltaika w zimie, czyli jak mieć tani prąd przez cały rok