Aukcje OZE w 2021

W dniach 26 maja – 11 czerwca 2021 odbędzie się osiem aukcji OZE, z czego siedem będzie dotyczyć nowych instalacji. Ministerstwo Klimatu i Środowiska planuje zakontraktować ok. 600 MW mocy wiatrowych na lądzie, 1800 MW mocy w fotowoltaice, 25 MW mocy w projektach hydroenergetycznych oraz 25 MW mocy w projektach biogazowych. Najbliższe aukcje OZE zostaną rozstrzygnięte do końca czerwca 2021, jednak według ministerstwa, kolejna aukcja OZE może się odbyć jeszcze pod koniec tego roku, o ile zostaną przyjęte odpowiednie projekty legislacyjne.