Aktualności

Kostal

W 2006 roku powstała firma KOSTAL Solar Electric GmBH z siedzibą we Freiburgu i. Br., najmłodsza spółka zależna rodzinnej firmy z prawie 100-letnią tradycją koncernu KOSTAL. Firma jest odpowiedzialna za sprzedaż falowników własnej marki „PIKO” oraz świadczy usługi techniczne i związane z obsługą klienta....
więcej

Energia słoneczna w Polsce

Ilość energii słonecznej, jaka dociera do Ziemi w postaci promieniowania słonecznego mierzy się poprzez wyznaczenie natężenia promieniowania słonecznego. W Polsce wartość ta oscyluje w granicy od około 900 do 1200 kWh/m2. Takie wartości energii słonecznej podobne są również w krajach jak Niemcy, czy północna Francja, ale większe niż w krajach Skandynawskich, gdzie już teraz energia...
więcej